Skip to main content

HyPro4ST - Συνδέοντας τη Διαχείριση Έργων και τον Τουρισμό για τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ

HyPro4ST LOGO transparent horizontal

Οι κοινωνίες βιώνουν μεγάλες αλλαγές και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι δημόσιοι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινότητες θεωρούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ως απαραίτητο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ο τουρισμός, ίσως περισσότερο από άλλους τομείς, αναγνωρίζει αυτήν τη δυναμική, πράγμα που αποδεικνύεται από την επιτυχία των λεγόμενων «εμπειρικών» αγαθών (experiential products) και την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών, όπως ο αναγεννητικός τουρισμός (regenerative tourism).

Οι εταίροι του έργου HyPro4ST ανέλυσαν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα κενά γνώσης και δεξιοτήτων που εντοπίζονται στον τομέα του τουρισμού, με στόχο την επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου στη διαχείριση έργων με βιώσιμο, υβριδικό, ψηφιακό, δημιουργικό και επιχειρηματικό τρόπο, καθώς και στην ανάπτυξη ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, αυτό του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργου».

Η συγκεκριμένη ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβενία), μέσω μιας προσέγγισης που συνδύαζε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν:

  • Η διάχυση ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου σε πάνω από 300 ενδιαφερόμενους
  • Η οργάνωση ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων (με τη συμμετοχή συνολικά 37 ειδικών)
  • Η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου σε δευτερογενείς πηγές,
  • Ο εντοπισμός 15 βέλτιστων πρακτικών.

Σαν αποτέλεσμα, μελετήθηκε και αναλύθηκε ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών και επιστημονικών κειμένων, τόσο κατά την προετοιμασία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις, καθώς και κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

Η ανάλυση αυτή ανέδειξε τη σημασία της διαμόρφωσης μιας υβριδικής προσέγγισης διαχείρισης στην παραγωγή και τη διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών του τουρισμού, ως απάντηση στη ζήτηση για συνεχώς βελτιωμένες επαγγελματικές δεξιότητες που βασίζονται σε ευέλικτες οργανωτικές και διαχειριστικές μεθόδους. Οι δεξιότητες αυτές δεν αφορούν μόνο στους τεχνικούς τομείς, αλλά και στην ηθική, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων δεν υποστηρίζεται επαρκώς από το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η δημιουργία και η εδραίωση ενός προηγμένου και πολυδιάστατου προφίλ, όπως αυτό του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργου», καθώς και η παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την απόκτηση αυτού του τίτλου, μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική απάντηση στις αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία!

Κάποιες από τις απαντήσεις που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ανάλυση συνοψίζονται στα παρακάτω διαγράμματα.

HYPROST PIECHART

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του μαθήματος για το επαγγελματικό προφίλ του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργου» που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου HyPro4ST.

HYPROST BARCHART

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ένας Διαχειριστής Έργων (Project Manager) μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η σύνδεση ανάμεσα στη διαχείριση έργων και τον τουρισμό αποτελεί τον πυρήνα του έργου.

Ακολουθήστε το σχέδιο HyPro4ST στο Facebook και στο LinkedIn και μάθετε περισσότερα για τις επόμενες δραστηριότητές του!

EL Co fundedbytheEU RGB POS

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Νέα

  • Προβολές: 1073