Skip to main content

SMACITE Πρακτικά παραδείγματα λύσεων έξυπνων πόλεων

Δημοσιεύτηκε: 30/04/2023
Προβολές: 136

Μια έξυπνη πόλη είναι μια πόλη στην οποία οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται για τη βελτιστοποίηση των παραδοσιακών υπηρεσιών και την προσφορά νέων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Η ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι πολίτες, οι κοινότητες, οι εταιρείες και οι δήμοι.

Οι κύριες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Διαχείριση μεταφορών και κινητικότητας: Για παράδειγμα, η βελτίωση της συμφόρησης σε ώρες αιχμής με την προσαρμογή των φωτεινών σηματοδοτών στην πραγματική πυκνότητα της κυκλοφορίας, η καθοδήγηση του οδηγού στην πλησιέστερη θέση στάθμευσης στον δρόμο, η διαχείριση της χρήσης κοινόχρηστων οχημάτων (αυτοκίνητα, ποδήλατα, σκούτερ...) ή η παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συχνότητα των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
  • Διαχείριση αποβλήτων: Ορισμένες από τις λύσεις αυτού του τύπου είναι η ανίχνευση του επιπέδου πλήρωσης των κάδων απορριμμάτων για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων των υπηρεσιών συλλογής, η ενθάρρυνση των συνηθειών ανακύκλωσης μέσω κρυπτογραφικών ανταμοιβών, ή η παρακολούθηση δολωματικών σταθμών τρωκτικών για την ανίχνευση παρασίτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για πιθανές κακές πρακτικές διάθεσης αποβλήτων.
  • Έξυπνος φωτισμός: Οι προσπάθειες αυτής της κατηγορίας επικεντρώνονται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της χρήσης και της συντήρησης των υποδομών, για παράδειγμα, στην προσαρμογή της έντασης των φώτων του δρόμου στην παρουσία πεζών/οχημάτων, στην αξιοποίηση των φώτων του δρόμου ως ραδιοκόμβων %G ή στην αναφορά βλαβών σε πραγματικό χρόνο.  Για παράδειγμα, η εταιρεία MESHLE (https://es.linkedin.com/company/meshle) προσφέρει ένα σύστημα που ανιχνεύει την παρουσία και επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των κοντινών φανοστατών σε μια λειτουργία που μοιάζει με σμήνος, με στόχο τον φωτισμό του δρόμου μπροστά από το όχημα και τη σβέση των φώτων του δρόμου καθώς το όχημα περνάει από αυτούς.
  • Έλεγχος της ρύπανσης: Για παράδειγμα, παρακολούθηση του θορύβου, της ποιότητας του αέρα (επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα/οξειδίων του αζώτου/σωματιδίων/γύρης) ή της ποιότητας του νερού (pH και νιτρικά άλατα) και αποστολή ειδοποιήσεων στους πολίτες.
  • Δίκτυα εφοδιασμού: Το πιο δημοφιλές παράδειγμα είναι η απομακρυσμένη διαχείριση της μέτρησης. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές άλλες, όπως η επιτυχημένη εκστρατεία crowdfunding του AquaPing, μιας συσκευής με άδεια χρήσης ανοιχτού υλικού, ικανής να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευρυζωνικών ακουστικών υψηλών συχνοτήτων που εκπέμπονται από διαρροές σε σωλήνες, ακόμη και αυτές που βρίσκονται πίσω από τοίχους.
  • Ασφάλεια και φροντίδα: Ορισμένες λύσεις αυτής της κατηγορίας είναι η πρόληψη της εγκληματικότητας (όπως η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στο Ντουράνγκο της Ισπανίας για τη διανομή κουμπιών στις γυναίκες, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να στείλουν ειδοποίηση στην αστυνομία εάν αισθάνονται ανασφαλείς), η ανίχνευση και η διαχείριση φυσικών καταστροφών (όπως οι αισθητήρες καταστροφικών πλημμυρών), οι συσκευές υγείας και φροντίδας (όπως οι ανιχνευτές πτώσης για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους), ο έλεγχος της πληρότητας με τη χρήση αισθητήρων που σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
  • Πληρωμές και χρηματοδότηση: Χάρη στην τεχνολογία blockchain και τα συναφή, μπορούν να εφαρμοστούν ευέλικτες μέθοδοι πληρωμών, όπως αυτή που παρουσιάστηκε από την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover και το κρυπτονόμισμα IOTA (https://www.linkedin.com/company/iotafoundation/), το οποίο επιτρέπει στους οδηγούς να πωλούν πληροφορίες που συλλέγονται από τα οχήματά τους (όπως οι οδικές συνθήκες ή η ποιότητα του αέρα) και να χρησιμοποιούν τα έσοδα για να πληρώνουν αυτόματα για υπηρεσίες όπως η στάθμευση.

Καθώς ένα σύστημα Smart City είναι ένα σύστημα συστημάτων, η ανάπτυξη λύσεων για αυτόν τον τομέα απαιτεί την κατανόηση της λειτουργίας πολύ διαφορετικών τεχνολογιών και του τρόπου με τον οποίο η καθεμία συμβάλλει στη γενική αρχιτεκτονική.

Προς αυτή την κατεύθυνση και για την εξυπηρέτηση αυτού ακριβώς του σκοπού σχεδιάζεται η εκπαίδευση που προτείνει το σχέδιο smacite ώστε μέσω της βελτίωσης της ετοιμότητας των τεχνικών και των μηχανικών να αποτελέσουν παραγωγικά μέλη αυτού του συστήματος.

Smart Cities

EL Co fundedbytheEU RGB POS

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.